Tilburg | Winkelcentrum Westermarkt

Steenbergen | West-Havendijk

Winkelcentrum Westermarkt behoort tot de grootste wijkwinkelcentra van Tilburg. Het winkelcentrum en haar omgeving zijn in de loop der jaren sterk verouderd en toe aan vernieuwing. Westermarkt maakt onderdeel uit van de ‘Gebiedsvisie Kenniskwartier’ van de gemeente Tilburg die inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld.

Een aantal initiatiefnemers onderzoekt gezamenlijk met de gemeente Tilburg de ontwikkelingsmogelijkheden om van Westermarkt en omgeving weer het kloppend hart van Tilburg West te maken. Het gaat om revitalisatie van het winkelgebied, het toevoegen van woningen, diverse mobiliteitsmaatregelen en de inrichting van de openbare ruimte. 

Libre Concepts & Development werkt in opdracht van de Stichting Beheer Winkelcentrum Westermarkt aan een integraal plan, teneinde het winkelcentrum weer toekomstbestendig te maken.