Boxtel | Winkelcentrum Oosterhof

boschhuys berkel enschotBerkel-Enschot | Boschhuys
Breda | Kadasterlocatie
  • winkelcentrum oosterhof boxtel noordentree
  • winkelcentrum oosterhof boxtel westentree
  • winkelcentrum oosterhof boxtel west passage
  • winkelcentrum oosterhof boxtel oost passage

Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel is een verouderd wijkwinkelcentrum dat toe is aan een noodzakelijke opwaardering. In opdracht van de CVvE Winkelcentrum Boxtel-Oost en in samenwerking met de winkeliers, hebben wij als ontwikkelaar samen met AMA architecten, Van de Laar Constructies, BanBouw en Bureau Franken een realistisch plan uitgewerkt, waarmee het winkelcentrum de broodnodige vernieuwing ondergaat. Een toekomstbestendig winkelcentrum Oosterhof!

Binnen het winkelcentrum zijn alle uitbreidingswensen van de eigenaren mogelijk gebleken, waaronder ook een substantiële uitbreiding van supermarkt Jumbo. Om dat mogelijk te maken verhuizen alle dagwinkels naar een nieuwe plek en wordt de winkeloriëntatie van alle winkels geheel gewijzigd. Er komt een nieuwe noord-zuid passage die een direct aansluiting heeft op de aan weerszijde gelegen parkeerterreinen. De oost-west passage daarentegen komt te vervallen. Door deze herontwikkeling is ook in één klap alle leegstand opgelost en kan de uitstraling binnen en buiten vernieuwd worden.

Rondom het winkelcentrum wordt de openbare ruimte door de gemeente Boxtel opnieuw ingericht en is er veel aandacht voor de parkeerterreinen, groen en een verbeterde verkeersveiligheid.